Ban tổ chức Hội sách Hà Nội ngày 10-10 đã công bố kết quả Hội sách Hà Nội năm 2016 (diễn ra tại Hoàng Thành - Thăng Long). Theo đó, về doanh thu thống kê tạm tính trong năm ngày diễn ra hội sách các đơn vị đã thu về trên 7 tỉ đồng (tăng 17% so với doanh thu của hội sách năm 2015).
Hội sách Hà Nội năm 2016, diễn ra từ ngày 6 đến 10-10 với 170 gian hàng của hơn 46 nhà xuất bản, công ty sách trong nước và 20 thương hiệu xuất bản nước ngoài.