Các đại biểu đều nhìn nhận việc dùng xung điện trong khai thác thủy hải sản ở tỉnh này diễn ra khắp nơi. Họ đặt xung điện trên ghe nhôm có gắn máy đuôi tôm, hoạt động tinh vi, có tổ chức, thường đi theo từng nhóm, sẵn sàng dìm xuồng, tẩu tán dụng cụ vi phạm hoặc chống trả lực lượng chức năng.

Trong năm 2009, Chi cục Kiểm tra và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đội kiểm tra liên ngành của tỉnh này và các chi hội nghề cá đã bắt quả tang 95 trường hợp dùng xung điện khai thác thủy hải sản, tịch thu hàng trăm phương tiện.

NL