Ngày xưa, đôi tình nhân Ngưu Lang - Chức Nữ mắc lỗi nên bị Ngọc Hoàng trừng phạt kẻ đầu sông, người cuối sông Ngân.

Mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần vào tháng 7, nước mắt trùng phùng của họ làm nên những cơn mưa ngâu nổi tiếng.

Tháng 7 năm nay không mưa ngâu. Ngọc Hoàng gọi Nam Tào để tìm hiểu sự tình, bèn được báo cáo: Mấy năm gần đây, Ngưu Lang - Chức Nữ không còn gặp nhau nữa, không phải họ không nhớ nhau nhưng vì bây giờ họ đã có nhiều cách liên lạc với nhau. Họ ra tiệm Internet bất cứ giờ nào cũng có thể chat và hóa thân vào các nhân vật trong game online để tâm sự cùng nhau nhiều kiểu kỳ lắm lắm.

Ngọc Hoàng nổi giận khi thấy hình phạt của mình không còn hiệu quả. Ngài truyền phải cắt Internet để ngăn Ngưu Lang, Chức Nữ liên lạc với nhau. Nam Tào tâu rằng điều đó không thể được vì đường truyền dành cho mọi người, mọi ngành, mọi lĩnh vực để làm ăn, học hành nữa.

Nghe vậy, Ngọc Hoàng cả giận, yêu cầu cắt ngay ba cái game trực tuyến nhưng Nam Tào nói rằng cấm game vừa không khả thi (mình cấm thì bọn trẻ chơi game nước ngoài), vừa mất doanh thu (mỗi năm hơn 100 triệu Mỹ kim). Nam Tào đề xuất hạn chế giờ chơi game hoặc cấp thẻ cho đứa nào thích chơi… để dễ quản.

Ngọc Hoàng nghe vậy cũng lắc đầu, đề nghị triều thần tiếp tục bàn biện pháp. Như vậy, tháng 7 năm nay cũng hổng có mưa ngâu.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU