ILO đánh giá Bộ luật Lao động tiệm cận chuẩn quốc tế
(PLO)- Thay đổi quan trọng nhất trong Bộ luật Lao động sửa đổi lần này là khả năng người lao động tại doanh nghiệp được quyền thành lập hay tham gia một tổ chức đại diện do họ lựa chọn.

Ngày 20-11, ngay sau khi Bộ luật Lao động sửa đổi được Quốc hội thông qua, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã hoan nghênh bước tiến mới của Việt Nam là đưa khuôn khổ pháp luật tiệm cận hơn các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

“Đây là một tiến bộ quan trọng do những sửa đổi trong Bộ luật Lao động sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và thương mại công bằng” - TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, đánh giá.

Người đứng đầu tổ chức ILO tại Việt Nam, cho rằng lần sửa đổi Bộ luật Lao động mới nhất này (các lần sửa đổi trước vào các năm 1994, 2002, 2006 và 2012) tạo khung pháp luật hoàn thiện hơn cho quan hệ việc làm, điều kiện lao động và chức năng đại diện của người sử dụng lao động và người lao động. Bộ luật Lao động sửa đổi cũng chú trọng hơn tới việc thực hiện thương lượng tập thể tự nguyện, một công cụ cần thiết đối với một nền kinh tế thị trường hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong tiến trình hội nhập toàn cầu sâu rộng.

ILO đánh giá Bộ luật Lao động tiệm cận chuẩn quốc tế - ảnh 1
Nội dung thay đổi quan trọng nhất trong Bộ luật Lao động sửa đổi lần này là khả năng người lao động tại doanh nghiệp được quyền thành lập hay tham gia một tổ chức đại diện.

Trong đó, nội dung thay đổi quan trọng nhất trong Bộ luật Lao động sửa đổi là khả năng người lao động tại doanh nghiệp được quyền thành lập hay tham gia một tổ chức đại diện do họ lựa chọn. Không nhất thiết phải là thành viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giám đốc ILO Việt Nam giải thích: “Tự do hiệp hội là một quyền cơ bản được nêu trong tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động năm 1998 của ILO. Tự do hiệp hội giúp cải thiện quá trình thương lượng tập thể, cho phép người lao động được hưởng lợi ích công bằng hơn và cho phép doanh nghiệp thỏa thuận những cải thiện năng suất cần thiết”.

Một nội dung thay đổi lớn khác là mở rộng phạm vi bảo vệ tới những người lao động được tuyển dụng nhưng không được ký hợp đồng lao động bằng văn bản. “Nhờ có sự tham vấn chặt chẽ, các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động giờ đây được quy định rõ ràng hơn, cũng như đã có thêm các quyền và quy trình thể chế mới” - TS Lee chia sẻ.

Điểm tiến bộ nữa được thể hiện ở những định nghĩa mới về phân biệt đối xử và quấy rối, việc cho phép người lao động được đơn phương nghỉ việc với điều kiện có thông báo trước một cách phù hợp. Bộ luật này cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết hơn về cưỡng bức lao động và lao động chưa thành niên, giúp người sử dụng lao động hiểu rõ hơn những gì được pháp luật cho phép và không cho phép, giúp tăng cường năng lực của thanh tra lao động trong việc tư vấn và thực thi pháp luật trong những lĩnh vực này.

ILO đánh giá Bộ luật Lao động tiệm cận chuẩn quốc tế - ảnh 2
Bộ luật Lao động sửa đổi lần này sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam. Ảnh: P.ĐIỀN 

“Bộ luật vừa được thông qua thể hiện rõ những bước tiến quan trọng, tiệm cận và phù hợp hơn với cả bốn nguyên tắc cơ bản trong lao động đã được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, cũng như ở nhiều nước khác, vẫn còn có những khoảng cách và nội dung có thể tiếp tục cải thiện” - giám đốc ILO Việt Nam nói.

Giám đốc ILO Việt Nam một lần nữa khẳng định ILO sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ, người lao động, người sử dụng lao động và các bên liên quan khác “cho tới khi các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động của ILO được đưa vào thực tế”. 

PHONG ĐIỀN