Khả năng nắng nóng diện rộng vào giữa và cuối tháng 5
(PLO)- Nhận định về xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết:

Khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng vào giữa và cuối tháng 5

Khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, tập trung vào giữa và cuối tháng, trong đó khu Tây Bắc Bắc bộ và vùng núi các tỉnh Trung bộ có nắng nóng gay gắt. Khu vực Nam Trung bộ phổ biến vẫn ít mưa và còn duy trì tình trạng khô hạn.

Cụ thể, thời kỳ từ ngày 1 đến 10-5, lượng mưa khu vực phía Đông Bắc bộ phổ biến ở mức cao hơn so với khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, tập trung vào giữa và cuối tháng cùng thời kỳ từ 10% đến 30%, ở các nơi khác phổ biến thấp hơn khoảng 10%-30% so với khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ, có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, tập trung vào giữa và cuối tháng cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 11 đến 20-5: Nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,5 độ C so với khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, tập trung vào giữa và cuối tháng cùng thời kỳ. Lượng mưa tại khu vực phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với khu vực Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, tập trung vào giữa và cuối tháng cùng thời kỳ; khu vực Trung, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ thấp hơn 10%-30% so với khu vực Bắc bộ, Trung bộ và tại Nam bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, tập trung vào giữa và cuối tháng cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 21 đến 31-5: Nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa tại các khu vực phía Đông Bắc bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm; các nơi khác phổ biến thấp hơn 10%-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Xu thế lượng mưa trong tháng: Bắc bộ có tổng lượng mưa cả thời kỳ ở khu vực phía Tây Bắc bộ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm trong khoảng 10%-30%; khu vực phía Đông Bắc bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa cả thời kỳ tại khu vực Bắc Trung bộ phổ biến thấp hơn 10%-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam bộ có tổng lượng mưa cả thời kỳ phổ biến thấp hơn 10%-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

PV