Đây là rễ cây của một người làm nghề mua bán cây thuốc Nam ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đem đến giao cho khách hàng. Chị xác nhận rễ này có nguồn gốc từ Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Rễ xáo tam phân giá 10 triệu đồng. Ảnh: TRẦN CÔNG THI

Có lần chị còn mua được rễ cây lớn hơn và có hình thù, kiểu dáng rất lạ, khách hàng mua có khi chỉ để thỏa mãn thú chơi rễ và gốc cây chứ không vì mục đích chữa bệnh.

TRẦN CÔNG THI