Phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sử dụng có hiệu quả các nguồn nước cho phát điện và cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu điện mùa khô 2010.

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN bố trí kế hoạch sửa chữa các nhà máy điện hợp lý, nâng cao công suất của các nhà máy điện để có thể khai thác tối đa năng lực của các nhà máy và nhập khẩu điện từ Trung Quốc. Phó Thủ tướng cũng lưu ý EVN tăng cường truyền tải công suất và sản lượng từ miền Nam ra miền Bắc, để dành nước của các nhà máy thủy điện phục vụ phát điện và cấp nước cho vụ Đông Xuân năm 2010.

XL