Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh này đã tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư do có những sai phạm trong việc để Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang-Phú Yên (100% vốn Trung Quốc) khai thác tận thu tại mỏ sắt Phong Hanh (xã An Định, huyện Tuy An).

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, năm 2006, tỉnh Phú Yên cấp phép cho Công ty Sơn Giang-Phú Yên được khai thác mỏ sắt Phong Hanh với công suất 8.000 tấn quặng/năm. Tuy nhiên, công ty này đã tự ý khai thác với công suất thực tế 117.396 tấn/năm. Trong năm năm, từ năm 2007 đến 2011, công ty này đã khai thác 573.676 tấn, vượt trữ lượng cấp phép 212.676 tấn. Tháng 11-2011, khi giấy phép hết hạn, Công ty Sơn Giang-Phú Yên xin gia hạn và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên chấp thuận, tạo điều kiện cho công ty này tiếp tục khai thác và để xảy ra nhiều sai phạm tại mỏ sắt trên… Tháng 8-2012, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định đóng cửa mỏ sắt này. Tuy nhiên, đến nay công ty trên vẫn chưa thực hiện hoàn thổ.

Sau tết Nguyên đán, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục kiểm điểm Sở TN&MT cũng do liên quan đến sai phạm trên.

TẤN LỘC