Theo biên bản kiểm tra, khi khách hàng có nhu cầu đáo hạn nợ ngân hàng (nợ tới hạn), một nhân viên ngân hàng “tạm ứng” cho khách hàng trả nợ để lấy lãi suất cao, sau đó giúp làm hồ sơ mới cho khách vay lại tiền ngân hàng để “đổi đầu nợ”.

Sau mỗi “phi vụ” như vậy, khách hàng phải chi cho “cò” 5%-10% trên tổng số tiền được vay. Bằng cách này, bà Hồng đã giúp cho “cò” đáo nợ 18 trường hợp với số tiền hơn 4 tỉ đồng, trong đó có ba trường hợp vay tiền nhưng không đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, đoàn còn kiến nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ lãnh đạo khác của ngân hàng này.

H.ANH