(PL)- Hiện nay, địa bàn tỉnh Kon Tum mới chỉ có 1/51 điểm mỏ hoàn thành lắp trạm cân, 4/51 điểm mỏ đang triển khai (mỏ đá trên 50.000 m3) và 40/51 điểm mỏ (15/19 mỏ đá, 25/32 mỏ cát) hoàn thành lắp đặt camera giám sát.

Kon Tum: Lắp đặt trạm cân và camera giám sát khai thác khoáng sản

Thay vì thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các điểm mỏ khoáng sản, nhất là các điểm mỏ khai thác cát, tỉnh Kon Tum đang triển khai lắp đặt camera, trạm cân tại tất cả điểm mỏ khai thác khoáng sản để thực hiện giám sát.

Các điểm mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường có công suất khai thác từ 50.000 m3/năm trở lên và các dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường có công suất khai thác từ 25.000 m3/năm trở lên phải hoàn thành việc lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát trong quý III-2019. Các điểm mỏ còn lại hoàn thành trong quý II-2020.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, đến ngày 26-9, ngành TN&MT đã phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác 66 điểm mỏ khoáng sản cho 56 doanh nghiệp, bốn hợp tác xã, hai xí nghiệp và bốn hộ gia đình.

Đến tháng 9-2019, toàn tỉnh có 51 điểm mỏ được cấp phép đi vào hoạt động khai thác thuộc đối tượng phải lắp đặt trạm cân và camera giám sát; còn 15 điểm mỏ đang lập thủ tục trước khi khai thác.

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm soát về sản lượng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới Sở TN&MT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, ngành tập trung vào việc hoàn thiện thủ tục, yêu cầu các điểm mỏ được cấp phép sau tháng 6-2018 đến nay nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động phải bổ sung nội dung lắp đặt trạm cân và camera giám sát vào dự án trước khi được phép hoạt động.

Đối với các điểm mỏ xin cấp phép mới, sở tham mưu UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư khi đã đưa nội dung lắp đặt trạm cân và camera giám sát vào dự án đầu tư.

 

TX