và ông Đặng Văn Hơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cao su Sông Bé, bằng hình thức khiển trách vì thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong quá trình quản lý, lãnh đạo. Cụ thể, hai ông này đã có nhiều sai phạm trong việc triển khai thực hiện giao đất rừng nghèo kiệt không đúng chủ trương, mục đích đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Như Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài phản ánh, ông Quýt đã đề xuất với các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh Bình Phước giao lại 123,2 ha đất (thuộc sự quản lý của Công ty Cao su Sông Bé) cho Công ty TNHH Tân Thiên Mẫn do con ruột ông Quýt làm giám đốc để trồng cao su. Tương tự, ông Hơn đã tham mưu UBND tỉnh giao hơn 102 ha đất cho Công ty TNHH Hưng Phước Trường do vợ ông Hơn làm giám đốc...

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước cũng đề nghị sớm thu hồi diện tích đất mà hai lãnh đạo Công ty Cao su Sông Bé đề xuất giao cho vợ và con trai quy định.

N.ĐỨC