Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tài chính kiểm tra quy trình, thủ tục mua sắm trang thiết bị văn phòng trước và sau khi tách huyện Ninh Phước thành hai huyện Ninh Phước và Thuận Nam.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 20 và 24-11 đã phản ánh, ông Hiệp khi còn làm chủ tịch huyện Ninh Phước (cũ) đã tự chia nhỏ các gói thầu trang thiết bị văn phòng dưới 500 triệu đồng/gói để huyện được quyết định gói thầu; thay đổi mua sắm máy vi tính để bàn như trong hồ sơ yêu cầu ban đầu sang vi tính xách tay để loại các nhà thầu cạnh tranh. Khi được chuyển về huyện Thuận Nam mới giữ chức chủ tịch, ông Hiệp đã tự mua sắm 40 bộ máy vi tính để bàn, 25 máy in trị giá gần 500 triệu đồng...

MINH TRÂN