(PL)- Ngày 13-7, tại TP.HCM, Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban Dân tộc đã khai mạc hội nghị tập huấn thu thập thông tin, số liệu về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ của năm bộ, ngành và 18 sở, ban, ngành của các tỉnh, TP trước khi thực hiện đề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Tuấn Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, cho biết đây là lần đầu tiên có một cuộc điều tra quy mô trên phạm vi toàn quốc về tất cả lĩnh vực đời sống, xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số. Số liệu này sẽ góp phần quan trọng trong việc hoạch định chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020. Hội nghị diễn ra đến ngày 15-7.

LÊ THOA