(PL)- Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, từ ngày 31-3 đơn vị này sẽ tổ chức trưng bày bảo vật hoàng cung - kim sách triều Nguyễn (1802-1945).

Tại đây, lần đầu tiên công chúng có cơ hội tiếp cận với 21 quyển kim sách triều Nguyễn tiêu biểu, được lựa chọn kỹ lưỡng và 10 kim bảo liên quan, giới thiệu đầy đủ nội dung và có hệ thống về kim sách triều Nguyễn.

Kim sách triều Nguyễn (1802-1945) là một loại thư tịch cổ đặc biệt, được làm từ các kim loại quý, dùng để ghi lại việc chính sự, lễ nghi triều đình như sự kiện các hoàng đế lên ngôi, lập thái tử, hoàng hậu hoặc ghi công, phong tước và dâng, ban tôn hiệu, tôn thụy cho hoàng thân quốc thích... Lời sách do đích thân các hoàng đế hoặc các đại thần biên soạn, việc chế tạo được giao cho Hữu ty thuộc bộ Lễ thực hiện. Triển lãm nhằm mục đích tạo cơ hội giúp công chúng tiếp cận, thưởng lãm và tìm hiểu về sưu tập hiện vật này cùng những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật mang đậm dấu ấn của vương triều phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.

V.THỊNH