Đây là một trong những thông tin quan trọng trong văn bản của UBND TP.HCM gửi các Sở, ban, ngành có liên quan về tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) HS-SV trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM, tính đến cuối năm 2018, TP có 1.724.019 HS-SV được cấp thẻ BHYT. Tuy nhiên đến hết tháng 2 năm 2019, con số này giảm xuống còn 1.553.198 em (giảm so với cuối năm 2018 170.821 em, tỷ lệ so với tổng số HS, SV thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 89,33%). Như vậy vẫn còn gần 11% HS- SV chưa tham gia BHYT.

Để đạt chỉ tiêu bao phủ dân số tham gia BHYT năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho TP.HCM, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Hiệu trưởng các trường Đại học thực hiện một số vấn đề sau.

Lo lắng vì hàng ngàn học sinh, sinh viên không tham gia BHYT - ảnh 1
Học sinh trường THPT Nguyễn Du, quận 10. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND TP về tăng cường thực hiện công tác BHYT HS, SV trên địa bàn.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tập trung các giải pháp đồng bộ, đảm bảo hết năm 2019 phải đạt tỷ lệ 100% HS-SV tham gia BHYT. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH để đối chiếu, rà soát danh sách HS-SV tham gia BHYT; lập danh sách các đơn vị trường học có tỷ lệ HS-SV tham gia BH thấp để phối hợp với các địa phương, đơn vị theo dõi việc thực hiện.

BHXH TP.HCM chủ trì phối hợp với các ngành liên quan trong công tác tuyên truyền về các chính sách đối với BHYT ở HS-SV. Nâng cao chất lượng và phương thức tuyên truyền, vận động để người dân, nhất là phụ huynh, HS-SV tự giác tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm chủ động phối hợp với ngành GD&ĐT, các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời giải quyết những ván đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bảo hiểm. Tăng cường phối hợp với ngành y tế, các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho HS-SV khi tham gia BHYT. Chủ động tham mưu, đề xuất UBND những giải pháp phù hợp, hiệu quả để thực hiện tốt công tác bảo hiểm.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện hướng dẫn, rà soát, cập nhật và công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa vượt chuẩn cận nghèo làm cơ sở thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

Sở Y tế tập trung chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn TP nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm.

UBND các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp hướng dẫn việc thu, cấp thẻ BHYT để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm.