Bà Đinh Thu Hiền, Phó Trưởng ban Chính sách BHXH Việt Nam, cho biết như trên tại Hội nghị trực tuyến định kỳ về BHXH, BHYT chín tháng đầu năm 2017, do BHXH Việt Nam tổ chức ngày 31-10. 

Theo bà Hiền,  lao động này làm việc cho công ty nước ngoài, tham gia 23 năm ba tháng đóng BHXH và tỉ lệ lương 62%. Lao động này có 17 năm đóng trên nền lương cơ sở là 569 triệu đồng, bình quân đóng 66 triệu đồng/tháng. Những năm còn lại (năm năm) lao động này tiếp tục đóng 18 triệu đồng/tháng (khi có quy định mức đóng BHXH không quá 20 tháng lương cơ sở).

Thời điểm lao động này nghỉ hưu tháng 3-2015, lương hưu của vị này là 87 triệu đồng/tháng. Hiện tại, lương hưu của vị này sau hai lần điều chỉnh lương hưu (lần lượt là 7% và 8%) đã hơn 100 triệu đồng/tháng.