Theo thống kê chưa đầy đủ, từ sau chiến tranh đến năm 2000, cả nước đã có hơn 100.000 người bị chết và bị thương do bom, mìn sót lại sau chiến tranh, bình quân mỗi năm khoảng 4.000 người.

Sau gần ba năm thực hiện “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025” (Chương trình 504), bình quân mỗi năm hàng trăm ngàn hecta đất đai được rà phá, đưa vào canh tác, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tại tọa đàm, ông Stephan Husy - Giám đốc Trung tâm Rà phá bom, mìn nhân đạo quốc tế Geneva của Thụy Sĩ và ông David Shear - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã đưa công tác khắc phục hậu quả bom, mìn trở thành vấn đề ưu tiên và tham gia có hiệu quả các hoạt động của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực này.       

PL