Năm 2020: TP.HCM có hơn 2,9 triệu thanh niên
(PLO)- TP.HCM kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên năm 2020 trong đó có chỉ đạo thực hiện ở các lĩnh vực chuyên môn xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Chiều 24-11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển thanh niên TP.HCM giai đoạn 2011-2020 và định hướng chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết tính đến năm 2020, TP có 2,9 triệu thanh niên, chiếm hơn 30% tổng số dân TP.

Sau 10 năm thực hiện chương trình phát triển thanh niên, TP.HCM đã đạt được 6 mục tiêu đề ra.

Năm 2020: TP.HCM có hơn 2,9 triệu thanh niên - ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thứ nhất, giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Thứ hai, nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh nhiên.

Thứ ba, phát triển được nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước.

Thứ năm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

Thứ sáu, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên.

Bà Thắm cho biết thêm, trong quá trình thực hiện chương trình gặp không ít khó khăn như một số chính sách dành cho thanh niên được quy định trong Luật thanh niên chưa triển khai cụ thể, dẫn đến các kế hoạch, chương trình, mục tiêu phát triển chưa đảm bảo tiến độ.

Cạnh đó, Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam đã được Chính phủ và Bộ Nội vụ ban hành nhưng chưa có hướng dẫn việc thu thập số liệu về thanh niên từ các Bộ - ngành Trung ương.

Trước tình hình trên, TP.HCM kiến nghị Chính phủ chỉ đạo việc triển khai Luật Thanh niên năm 2020, sớm ban hành Nghị định hướng dẫn để có cơ chế cho việc thực hiện các chính sách cho thanh niên và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Đề xuất Chính phủ sớm hoàn thành việc lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp thanh niên ở các địa phương trên cả nước là đối tượng được điều chỉnh trong Luật Thanh niên năm 2020 để làm căn cứ thực tiễn ban hành Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030…

Năm 2020: TP.HCM có hơn 2,9 triệu thanh niên - ảnh 2
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (thứ 9 từ phải qua) trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình thanh niên. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cho biết, trong thời gian tới cần đẩy mạnh sự phối hợp của các cấp các ngành trong triển khai thực hiện công tác phát triển thanh niên. Các đơn vị rà soát, đánh giá đúng thực trạng và tác động của các chính sách quản lý liên quan đến thanh niên của ngành mình, địa phương mình để làm cơ sở tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền TP về cơ chế chính sách chăm lo thanh niên trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn thanh niên và các tổ chức thanh niên nhằm xây dựng các gương tập thể và cá nhân tiên tiến, phát huy vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển TP.

 

THỤC ĐOAN