Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2008 của Tổng cục Môi trường tổ chức ngày 24-12 tại Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên tỏ rõ sự chưa hài lòng: “Chúng ta có đủ quyền và lực lượng nhưng làm hời hợt. Bao giờ thì giải quyết xong các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng?”. Ông phê phán cách bố trí cán bộ của Tổng cục Môi trường: “Người thuận tay phải thì lại bị xếp cho làm bằng tay trái. Chúng ta đề bạt cán bộ nhiều nhưng họ không có sản phẩm cụ thể là không được”.

Theo ông Nguyên, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nóng bỏng của xã hội. Nếu làm không tốt, có chuyện gì xảy ra thì lỗi tại ngành môi trường. Tổng cục Môi trường phải xốc lại đội ngũ, thay đổi tư duy. Muốn xử phạt ô nhiễm phải căn cứ vào tiêu chuẩn về môi trường, vì vậy phải xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn đầy đủ.

Vừa qua, khi Vedan bị xử lý mạnh thì hơn 10 km trên sông Thị Vải khá sạch. Trong năm 2010, ngành môi trường sẽ đẩy mạnh việc thanh kiểm tra những đơn vị gây ô nhiễm nặng trên các lưu vực sông: Sông Sài Gòn, sông Đồng Nai - sông Thị Vải, sông Cầu và sông Nhuệ - sông Đáy. Nhiều khu công nghiệp môi trường đang rất tồi tệ cũng sẽ được quan tâm đặc biệt. Bộ trưởng nhấn mạnh: Năm 2010, ngành môi trường phải có một số “cú đấm” mạnh.

HOÀNG VÂN