(PL)- Ngày 4-12, Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết ngân hàng này vừa có hướng dẫn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015 (quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm).

 

Theo đó, đối tượng vay vốn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh) và người lao động.

Điều kiện vay: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh phải hoạt động hợp pháp, có dự án vay vốn khả thi; đối với người lao động phải có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc tạo việc làm cho thành viên trong hộ hoặc thu hút thêm lao động. Mức vay: Cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 1 tỉ đồng/dự án và không quá 50 triệu đồng/người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động mức vay tối đa là 50 triệu đồng. Lãi suất cho vay áp dụng như lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định (hiện nay mức lãi suất cho hộ nghèo vay là 6,6%/năm).

Tính đến hết tháng 11-2015, dư nợ cho vay giải quyết việc làm đạt gần 6.321 tỉ đồng với trên 349.000 khách hàng đang vay. Nguồn vốn cho vay đã thu hút và tạo việc làm cho trên 3 triệu lao động.

QA