Người nghiện ma túy đã có ở 100% các tỉnh, thành phố
(PLO)- Ngày 29-12, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết hiện nay người nghiện ma túy đã có ở 100% các tỉnh, thành phố, gần 90% quận, huyện và khoảng 70% số xã, phường, thị trấn.

Người nghiện cũng đã xuất hiện ở mọi thành phần trong xã hội: học sinh, sinh viên, đặc biệt là cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Hầu hết người nghiện ma túy không có nghề nghiệp ổn định, chi tiêu chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của gia đình. Khoảng 50% người nghiện đã gặp những vấn đề về sức khỏe tâm thần và các vấn đề về sức khỏe thể chất.

 Người nghiện đã xuất hiện ở mọi thành phần. Ảnh minh họa

Cũng theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, cả nước hiện có 142 trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai, trong đó có 19 trung tâm do các tổ chức và cá nhân thành lập. Năm 2015 (tính đến tháng 10), các trung tâm đã tiếp nhận 8.314 học viên, trong đó 4.597 người cai bắt buộc theo quyết định của TAND (số không có nơi cư trú ổn định là 4.143 người, số có nơi cư trú ổn định là 454 người) và 3.717 học viên cai tự nguyện.

Liên quan đến công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai, cả nước có 9/63 tỉnh, thành phố triển khai, thực hiện và đã tổ chức cai nghiện cho 4.757 người, trong đó 2.710 người cai tại gia đình và 1.720 người cai nghiện tại cộng đồng. Hiện nay, các địa phương đang quản lý sau cai đối với 23.569 người, trong đó quản lý sau cai tại cộng đồng là 19.327 người, quản lý sau cai tại các trung tâm là 4.242 người. 

VIẾT LONG