Người tình báo thầm lặng được viết theo thể truyện ký nửa hư nửa thật, dựa vào quyển hồi ký của cha tác giả là ông Tống Văn Trinh viết về thời gian hoạt động quân báo bí mật của mình tại Pháp với biệt danh N113.

'Người tình báo thầm lặng' - một góc khuất lịch sử - ảnh 1
Người tình báo thầm lặng ra mắt ngày 30-9 do Fahasha và NXB Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Sách gồm hai phần: Phần đầu kể về thời gian nhân vật sinh sống và làm việc tại Lào để cắm rễ sâu cho công việc tình báo, phần sau kể chuyện nhân vật trực tiếp trong vai trò chỉ huy nhóm quản báo tại một địa phương ở miền Tây.
Trong sách có kể những chiến công của quân báo Nam Bộ, những bước thăng trầm của ông Tống Văn Trinh đã trải qua trong thời chống Pháp. Từ đấy nêu lên nền tảng để ông trở thành nhà tình báo chiến lược.

Cho đến nay vẫn chưa có sự công nhận chính thức của Nhà nước cho những hoạt động quân báo của ông Tống Văn Trinh. Mọi chuyện về ông còn nằm ở sự chưa giải mật hết và cần nhiều thời gian để sáng tỏ. Do đó, tác giả Tống Quang Anh, cũng là con trai ông, nói:

“Lịch sử Việt Nam trong hai cuộc chiến gần đây (chống Pháp và Mỹ) có rất nhiều sự kiện phức tạp. Chính vì vậy mà các nhà làm sử không thể ghi chép đầy đủ được. Tôi nghĩ nếu ai có khả năng thì ráng giúp cho “mảnh áo lịch sử” giảm bớt những lỗ thủng khách quan. Tôi viết quyển Người tình báo thầm lặng là với mục đích bổ sung cho lịch sử những gì còn thiếu sót".