Nhiều vụ lật đò trên sông trong thời gian qua gây ra cái chết thương tâm do chủ phương tiện và người dân chủ quan không mặc áo phao, dụng cụ cứu hộ cứu nạn.

Nguy hiểm từ chuyến đò ngang trên sông Đakrông - ảnh 1
Tại Quảng Trị, trên sông Đakrông (huyện Đakrông) hằng ngày có hàng chục lượt đò ngang sang sông. Ảnh: NGUYỄN DO

Nguy hiểm từ chuyến đò ngang trên sông Đakrông - ảnh 2
Những chuyến đò giúp người dân lưu thông qua lại nhưng việc không mặc áo phao luôn tiềm ẩn những nguy hiểm. Ảnh: NGUYỄN DO

Nguy hiểm từ chuyến đò ngang trên sông Đakrông - ảnh 3
Hàng hóa được chuyển lên đò để đưa sang sông. Ảnh: NGUYỄN DO

Nguy hiểm từ chuyến đò ngang trên sông Đakrông - ảnh 4
Hầu như trên đò không có áo phao, phương tiện cứu hộ. Ảnh: NGUYỄN DO

Nguy hiểm từ chuyến đò ngang trên sông Đakrông - ảnh 5

Nguy hiểm từ chuyến đò ngang trên sông Đakrông - ảnh 6
Chiếc đò vừa chở người, hàng hóa và xe máy. Ảnh: NGUYỄN DO

Nguy hiểm từ chuyến đò ngang trên sông Đakrông - ảnh 7
Mỗi chuyến đò qua sông, một người phải bỏ ra 10.000 đồng. Ảnh: NGUYỄN DO

Nguy hiểm từ chuyến đò ngang trên sông Đakrông - ảnh 8
Phía sau là cây cầu đang được xây dựng. Ảnh: NGUYỄN DO

Nguy hiểm từ chuyến đò ngang trên sông Đakrông - ảnh 9
Khi chiếc cầu chưa hoàn thành thì việc đánh cược trên sông vẫn tiếp tục diễn ra. Ảnh: NGUYỄN DO