Những ai được điều chỉnh mức hưởng BHYT theo Nghị định 146

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Theo Nghị định 146/2018 có hiệu lực từ 1-12-2018, các đối tượng dưới đây sẽ có thay đổi trong mức hưởng BHYT.