Sáng 3-12, Sở Y tế TP.HCM cho biết nơi đây vừa ban hành công văn đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động là F0.

Đối với trường hợp người lao động là F0 điều trị nội trú hoặc cách ly tập trung tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc phường, xã, quận, huyện (cơ sở cách ly tập trung F0): Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, bệnh viện điều trị COVID-19 cấp giấy ra viện đúng quy định tại phụ lục 3 kèm theo Thông tư 56/2017 của Bộ Y tế.

Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thuộc phường, xã, quận, huyện (tầng 1) sử dụng mộc của bệnh viện được giao phụ trách theo quy định tại mục 5.3, Quyết định 4111/QĐ-BYT ngày 26-8-2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng.

Những điều người lao động điều trị COVID-19 cần biềt để được hưởng BHXH - ảnh 1
Người dân đang làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đối với trường hợp người lao động là F0 cách ly tại nhà: Trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức, trạm y tế phường, xã, thị trấn chăm sóc và quản lý F0 tại nhà sẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại phụ lục 7 kèm theo Thông tư 56/2017 của Bộ Y tế.

Trong trường hợp trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà thì bác sĩ được phản công trực tiếp chăm sóc F0 ký xác nhận vào vị trí "người hành nghề KB, CB”. Đơn vị chủ quản là trung tâm y tế quận, huyện và TP Thủ Đức chịu trách nhiệm ký đóng dấu vào giấy chứng nhận hoặc ủy quyền bằng văn bản cho trạm y tế phường, xã, thị trấn ký, đóng dấu.

Công văn còn có nội dung: Một lần khám, F0 được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, F0 phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định .

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công chăm sóc, điều trị COVID-19 khẩn trương đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho BHXH TP.HCM theo quy định tại mục c, khoản 5, Điều 26 Thông tư 56/2017 của Bộ Y tế.

Kể từ ngày 24-11-2021, đổi với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư 56/2017 do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp chưa đúng mẫu, chưa đúng cho người lao động nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh, để nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo điều kiện cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu người lao động có đầy đủ hồ sơ xác nhận đã cách ly hoặc điều trị theo mục a, khoản 5, Điều 26 Thông tư 56/2017 của Bộ Y tế.