Theo đánh giá của BHXH TP.HCM, tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN khá phổ biến với tính chất ngày càng tinh vi và phức tạp. Cụ thể như trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng quỹ BHXH; đóng không đủ số lao động thực tế làm việc, đóng không đúng đối tượng, đóng không đúng mức lương thực tế làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội… và nghiêm trọng nhất là tình trạng nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN kéo dài có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Với tình trạng trên, giám đốc BHXH TP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc áp dụng nhiều biện pháp xử lý nợ, phối hợp với các sở, ban ngành trong việc thanh tra, kiểm tra đơn vị nợ và cao nhất là khởi kiện doanh nghiệp ra tòa án. Trong năm 2015, BHXH TP đã khởi kiện 1.905 đơn vị ra tòa với số tiền nợ theo đơn khởi kiện là 530 tỉ đồng, sau khởi kiện thu hồi được số tiền 321 tỉ đồng. Đến tháng 8-2016, số tiền nợ quỹ BHXH đã lên đến 3.100 tỉ đồng, vượt mức cho phép của BHXH Việt Nam.