Sau khi nộp lưu chiểu, NXB Trẻ đã phát hiện lỗi sai ở ảnh bìa cánh quyển sách. Thay vì ảnh của Lê Quý Đôn, độc giả lại thấy ở trang bìa này bức chân dung quen thuộc của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi. Chiều 22-3, Giám đốc NXB Trẻ - ông Nguyễn Minh Nhựt gửi thư xin lỗi đến các cơ quan truyền thông. Nội dung bức thư bày tỏ về lỗi sai trong bộ sách Kiến văn tiểu lục - Lê Quý Đôn. “Chúng tôi đã thu hồi gần như toàn bộ sách để chỉnh sửa. Thật đáng tiếc, có một số ít ấn phẩm đã lọt ra thị trường (khoảng 40 cuốn)” - ông Minh Nhựt viết trong thư.

MD