NXB Trẻ khẳng định: Đây là một tai nạn nghề nghiệp không mong muốn, một lỗi sai cực kỳ nghiêm trọng. Hiện NXB Trẻ đã cho thu hồi toàn bộ số sách đã in để chỉnh sửa.

Theo NXB Trẻ, đã có 40 cuốn được bán ra thị trường. Những người đã lỡ mua ấn phẩm sai sót này sẽ được nhận sách sửa chữa hoàn chỉnh (gửi đến tận địa chỉ nhà) hoặc được hoàn trả tiền.

Được biết bộ sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn là bộ sách ghi chép về các lễ nghi, phong tục tập quán, tôn giáo… thời Lý, Trần, Lê và nhiều thơ văn cổ của Việt Nam.

HÒA BÌNH