Theo ban tổ chức, tác phẩm dự thi phải là các tác phẩm báo chí đã được đăng, phát hành theo loại hình báo in, báo điện tử trong khoảng thời gian từ 1-1-2015 đến 31-12-2016.

Nội dung tác phẩm viết về các lĩnh vực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đối tượng tham gia dự thi là tất cả công dân Việt Nam (tác giả, nhóm tác giả). Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày 15-10 đến hết ngày 31-12 theo địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ thông tin và truyền thông (Bộ TT&TT), số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.