Đây là dự án hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Seoul (Hàn Quốc), về lập qui hoạch phát triển sông Hồng, đoạn qua Hà Nội. Toàn bộ kinh phí thực hiện dự án này do phía Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại có thời gian thực hiện từ tháng 1 đến tháng 7-2015.

Phê duyệt nghiên cứu dự án siêu đô thị hai bên bờ sông Hồng - ảnh 1

Quang cảnh hai bên bờ sông Hồng, đoạn gần cầu Long Biên (Hà Nội)

Theo đó, toàn bộ diện tích đất 3000 ha nằm dọc hai bên bờ sông Hồng với chiều dài khoảng 11 km (từ cầu Thăng Long đến cầu Long Biên) đã được tổ nghiên cứu xem xét để xây dựng “một siêu đô thị” tương tự mô hình thành phố hai bên bờ sông Hàn của Seoul. Nội dung của nghiên cứu này bao gồm: Xem xét trên lý thuyết và thực tiễn sự phát triển đô thị hai bên sông của Hàn Quốc; xem xét các quy hoạch phát triển đô thị của Hà Nội và điều tra hiện trạng khu vực nghiên cứu; đề xuất chính sách cho sự phát triển đô thị khu vực hai bên sông tại khu vực nghiên cứu; hướng dẫn quy hoạch đô thị; định hướng quy hoạch cảnh quan; đề xuất dự án ưu tiên; đánh giá các vấn đề thể chế…

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ dự án, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan phải Tổ chức triển khai dự án theo đúng Biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa chủ dự án với tổ hợp Viện Nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc (KRIHS) - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Korea Eximbank) ngày 12-3-2015. Đồng thời phối hợp với đối tác Hàn Quốc và các đơn vị có liên quan để đảm bảo việc thực hiện dự án đúng quy định, hiệu quả… UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện cung cấp các thông tin cần thiết thuộc lĩnh vực mình quản lý phục vụ công tác nghiên cứu dự án, cũng như tham gia các cuộc họp, hội nghị báo cáo góp ý trong quá trình thực hiện và hoàn thiện dự án…