Phiên chợ sẽ trưng bày những hiện vật đặc sắc tưởng chừng như đã tuyệt bản trong bộ sưu tập của các thành viên như thủ bút của các văn nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng, sách chữ Nôm, sách xuất bản thời kỳ mới xuất hiện chữ quốc ngữ… Tại đây, ban tổ chức cũng sẽ giới thiệu, trao đổi, mua bán các ấn phẩm xưa, sách báo, tạp chí quý hiếm phục vụ bạn đọc và giới sưu tầm sách của các thành viên.