Cụ thể, từ đề nghị của ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm TP, căn cứ quy định nhà nước và yêu cầu đảm bảo sức khỏe người dân TP. UBND TP.HCM yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với đoàn thanh tra khẩn trương tiêu hủy toàn bộ số heo xác định bị tiêm thuốc an thần đã được cơ quan chức năng phát hiện tại cơ sở giết mổ Xuyên Á, huyện Củ Chi.

Theo đó, số heo này không để nuôi nhốt chờ đào thải thuốc rồi đưa vào giết mổ vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. TP yêu cầu Sở NN&PTNT và Ban quản lý An toàn thực phẩm TP công khai danh sách 13 thương lái (chủ lò) vi phạm và có biện pháp kiểm soát chặt sản phẩm heo từ nguồn các thương lái trên khi vào địa bàn TP trong thời gian tới. 

Cùng với đó, TP yêu cầu Sở NN&PTNT tham mưu hình thức xử phạt, tạm dừng hoạt động cơ sở giết mổ tại cơ sở Xuyên Á để chấn chỉnh theo định hướng cơ sở giết mổ tập trung hiện đại của TP.