Bà Phạm Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giới và lãnh đạo nữ, Học viện Chính trị Quốc gia, đã chia sẻ rằng theo một khảo sát, phụ nữ Việt Nam đã dành trên dưới 10 năm trong cuộc đời mình để làm việc nhà. Đây là những công việc vẫn mặc định là của nữ giới và không được trả lương.

Đó là một trong những ý kiến được bà Thu Hiền chia sẻ tại Hội nghị nâng cao năng lực thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước có trách nhiệm giới và thực hiện Quyền Trẻ em dành cho đại biểu Hội đồng Nhân dân và các đơn vị liên quan. Hội nghị do Sở LĐ-TB&XH tổ chức trong hai ngày 21 và 22-8.

Theo đánh giá của UNICEF, Việt nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giới trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là trong y tế và giáo dục. Tuy vậy, theo bà Thu Hiền, trong lĩnh vực lao động, tham gia chính trị và trong gia đình, phụ nữ vẫn chịu nhiều thiệt thòi do bất bình đẳng giới. Có đến 58% phụ nữ bị bạo lực nhưng hầu hết họ chưa tìm kiếm sự hỗ trợ. hầu hết những công việc chăm sóc gia đình không có lương do nữ giới đảm nhận. Nữ giới cũng tham gia nhiều hơn vào khu vực phi chính thức và những công việc dễ tổn thương.

Phụ nữ 10 năm làm việc không công, tại sao? - ảnh 1

Hội thảo lần này cũng có nội dung quan trọng là thảo luận chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về “Ngân sách có trách nhiệm giới và thực hiện quyền của trẻ em”. Ngân sách có trách nhiệm giới là một vấn đề mới đối với Việt Nam.

Theo kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của UN Women và UNICEF, TP.HCM sẽ xây dựng cuốn cẩm nang hướng dẫn cho đại biểu HĐND thúc đẩy ngân sách có trách nhiệm giới và thực hiện quyền trẻ em trong hoạt động thẩm tra và giám sát của HĐND nhằm thúc đẩy và đảm vảo thực hiện luật Ngân sách nhà nước 2015 trong năm nay.