Qua một ngày tuyển dụng có 1.400 người đến đăng ký tìm việc và số người đạt yêu cầu tuyển dụng là 420. Các ngành nghề như kế toán, quản trị kinh doanh, điện tử-điện công nghiệp, công nghệ thông tin, cơ khí, dệt-may tuyển được nhiều lao động nhất tại phiên giao dịch.

H.GIANG