Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Hồng Vân cho biết: Cuối năm 2010 sẽ hoàn chỉnh lưới điện đến từng hộ dân. Tuy nhiên, việc triển khai nhanh, chậm và có đúng tiến độ hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố...

Liên quan đến giao thông ở cầu Bà Rén, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trương Văn Cận nói: Việc giải tỏa các hộ dân gần cầu Bà Rén sẽ được triển khai, lên phương án di dời dứt điểm. Trước mắt sẽ cho làm cầu tạm nhằm giảm tải cho cầu Bà Rén và thuận tiện cho bà con đi lại. Tuy là cầu tạm nhưng Sở yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo sử dụng ít nhất ba năm.

L.PHI