Ngày 1-10, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành đến tỉnh này và ngược lại.

Cụ thể, người đến/ở/về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 19 hoặc khu vực bình thường mới hoặc vùng xanh (tại đường link http://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly) theo quy định của Bộ Y tế hoặc vùng không có dịch đã tiêm đủ 2 liều vacine đã qua 14 ngày hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 tự theo dõi sức khỏe, không hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm 5K.

Người đến/ở/về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 19 hoặc khu vực bình thường mới hoặc vùng xanh theo quy định của Bộ Y tế hoặc vùng không có dịch chưa tiêm đủ liều hoặc liều cuối cùng chưa quan 14 ngày theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

Về cách ly tại nhà: đối với người đến/ở/về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 15 hoặc vùng vàng đã tiêm đã tiêm đủ 2 liều vacine đã qua 14 ngày hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19; người đến/ở/về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 19 hoặc khu vực bình thường mới hoặc vùng xanh chưa tiêm liều vắc xin nào cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe, không hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm 5K.

Người đến/ở/về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị số 15 hoặc vùng vàng và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày. Các trường hợp này chỉ lấy mẫu trong trường hợp cụ thể theo yêu cầu của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam.

Về cách ly tập trung: người đến/ở/về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị số 16 hoặc vùng đỏ, vùng cam đã tiêm đã tiêm đủ 2 liều vacine đã qua 14 ngày hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 áp dụng biện pháp cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm ít nhất ba lần.

Người đến/ở/về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị số 16 hoặc vùng đỏ, vùng cam chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vacine phòng COVID-19 áp dụng Cách ly tập trung ít nhất 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày. Các trường hợp này lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên, thứ 14 và ngày thứ bảy khi kết thúc theo dõi sức khoẻ.

Tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng là hai địa phương giáp ranh, việc giao lưu, đi lại nhiều và thường xuyên. Tỉnh này cũng quy định biện pháp giám sát y tế đôi với trường hợp từ TP Đà Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại.

Theo đó, chuyên gia, người lao động sinh sống tại Đà Nẵng vào làm việc tại Quảng Nam, người dân có nhu cầu đi và về trong ngày: phải cam kết thực hiện đi và về trên một tuyến đường cố định; khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng, thực hiện nghiêm 5K.

Đối với trường hợp từ Đà Nẵng vào Quảng Nam và ở lại, đã tiêm đủ 2 liều vacine qua 14 ngày hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 tự theo dõi sức khỏe, không hạn chế đi lại; các trường hợp còn lại cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày.

Các trường hợp từ Quảng Nam đến TP Đà Nẵng và trở về phải thực hiện các quy định phòng, chống dịch của TP Đà Nẵng, cam kết và nghiêm túc thực hiện đi, về trên một tuyến đường cố định, khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế đến các địa điểm khác tại Đà Nẵng ngoài nơi ở, làm việc, buôn bán, học tập... Khi về lại Quảng Nam, các trường hợp này phải hạn chế tiếp xúc với người khác, theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K.

Tỉnh Quảng Nam khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Nam (kể cả các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng tại Quảng Nam) về TP Đà Nẵng vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ theo quy định và phải có bản khai báo lịch trình cụ thể với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác để giám sát dịch tễ.