(PL)- Bộ LĐ-TB&XH ngày 12-1 cho biết trong dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 28 của liên bộ LĐ-TB&XH, Quốc phòng (về hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ) có nhiều nội dung.

Trong đó, nếu không đủ các căn cứ như: tài liệu có giá trị pháp lý lập từ 31-12-1994 trở về trước; được chính quyền và nhân dân đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh... thì căn cứ xác nhận liệt sĩ cho một người phải có xác nhận viết tay của hai người cùng đơn vị biết rõ trường hợp hy sinh. Kèm theo giấy viết tay trên là các bằng chứng thể hiện thời gian hoạt động, công tác của người làm chứng gồm một trong các hồ sơ, tài liệu: lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, hồ sơ khen thưởng huân, huy chương (đã được khen thưởng), các giấy tờ có giá trị pháp lý khác lập từ 31-12-1994 trở về trước có thể hiện thời gian hoạt động, công tác của người làm chứng…

VIẾT LONG