(PL)- Sáng 31-8, Quỹ Vừ A Dính đã tổ chức họp mặt đầu năm học cho 251 học sinh dân tộc thiểu số và vùng hải đảo thuộc dự án “Ươm mầm tương lai” của quỹ.

Dịp này, 22 em học sinh thuộc dự án vừa thi đậu vào các trường ĐH cũng được quỹ biểu dương, khen thưởng.

“Ươm mầm tương lai” là dự án được Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với các trường THCS, THPT tại TP.HCM nhằm tiếp nhận các học sinh dân tộc thiểu số nghèo, ham học từ lớp 6 về TP.HCM ăn ở, học tập tại các trường này cho đến lớp 12.

THANH TUYỀN