(PL)- Chiều 8-11, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã có cuộc họp trao đổi về nội dung cuốn sách Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên (Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Sách Phương Nam phát hành, bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ra quyết định thu hồi).

Tại buổi làm việc, tất cả ý kiến đều khẳng định nội dung cuốn sách không đồi trụy, cũng như không vi phạm những điều mà Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã kết luận.

Ông Lý Bá Toàn, Cục phó Cục Xuất bản - Bộ Thông tin và Truyền thông, cho rằng việc ra quyết định xử phạt hành chính cũng như yêu cầu đơn vị tham gia xuất bản tịch thu cuốn sách là đúng thẩm quyền, trình tự. Tuy nhiên, nếu nội dung cuốn sách không dâm ô, đồi trụy như nêu trong quyết định xử phạt thì cơ quan chức năng sẽ phải xem xét lại.

VIẾT THỊNH