Cuốn sách do dịch giả Đinh Văn Hưng - cán bộ Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, người có nhiều năm công tác và nghiên cứu tiếng Lào, văn học Lào dịch.

Việc xuất bản cuốn sách này là kết quả của chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Lào.

Đối với các bạn Lào, cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm có ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng sâu sắc.

Ngày 28-12, toàn bộ 1.000 cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm bằng tiếng Lào sẽ được chuyển đến các bạn Lào.

YX