Việc xuất bản cuốn sách này là kết quả của chương trình hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Lào. Cuốn sách do dịch giả Đinh Văn Hưng - cán bộ Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng dịch.

Dịch giả Đinh Văn Hưng có nhiều năm công tác và nghiên cứu tiếng Lào, văn học Lào nên việc chuyển ngữ sang tiếng Lào mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng cùng nhờ sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ Đại sứ quán Lào, bản dịch đã được đánh giá thành công.

Đối với các bạn Lào, cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm có ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng sâu sắc bởi Đặng Thuỳ Trâm không chỉ là tấm gương sáng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ thanh niên Việt Nam mà còn là tấm gương sáng cho cả các thế hệ thanh niên các bộ tộc Lào.

Ngày 28-12-2009, toàn bộ 1.000 cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm bằng tiếng Lào sẽ được chuyển cho các bạn Lào.

Theo TTXVN, TTO