ILO đánh giá việc làm và sự nghiệp luôn là một nỗi lo của các bạn trẻ ngay từ trên ghế giảng đường và cũng là niềm trăn trở của toàn xã hội. Nỗi lo đó không phải là không có căn cứ khi tại Việt Nam, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên thường cao hơn ba lần so với tỉ lệ thất nghiệp chung.

“Thất nghiệp chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chất lượng việc làm cho thanh niên còn là một bài toán đau đầu hơn gấp bội” - ILO luôn nhấn mạnh.

Đáng chú ý, có 59% lao động trẻ từ 29 tuổi trở xuống làm công việc được trả lương nhưng gần một nửa trong số họ không có hợp đồng bằng văn bản.

Hơn 1/3 thanh niên Việt Nam vẫn làm những công việc dễ bị tổn thương như lao động tự làm hoặc lao động làm cho gia đình không có lương.

Khoảng 80% lao động trẻ làm các công việc phi chính thức - những công việc thiếu tiếp cận bảo trợ xã hội và sự bảo vệ về pháp luật căn bản, cũng như các quyền lợi của người lao động.

Giám đốc ILO Việt Nam, TS Chang-Hee Lee, nhận xét: "Tuy Việt Nam không có tỉ lệ thanh niên thất nghiệp cao ở mức báo động như nhiều nước khác nhưng việc đảm bảo việc làm chất lượng cho thế hệ trẻ vẫn là thử thách lớn của đất nước. Ngoài ra nhiều người lao động trẻ không được bảo vệ ở nơi làm việc. Tương tự, nhiều bạn trẻ khác không tìm được những kiến thức, kỹ năng phù hợp từ ghế nhà trường để làm việc trong thị trường lao động hiện tại".

ILO thông tin hiện toàn cầu có 71 triệu bạn trẻ không có việc làm và 156 triệu người tuy có việc nhưng vẫn phải sống trong nghèo khổ.