Đó là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi UBND TP.HCM ngày 29-12 về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành.

Theo Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM cần đẩy nhanh việc lập quy hoạch chi tiết Khu xử lý chất thải rắn Tân Thành để làm cơ sở lập dự án đầu tư. Cùng với đó, TP.HCM cần lựa chọn công nghệ phù hợp đối với từng loại chất thải rắn, áp dụng công nghệ tái chế, tái sử dụng thành các nhiên liệu, sản phẩm mới, hạn chế tỉ lệ chôn lấp dưới 10%.                                                                                                   

H.VÂN