(PL)- Ngày 6-4, Bộ LĐ-TB&XH cho biết trong sáu năm (2010-2015) thực hiện đề án đào tạo nông thôn mới cả nước đã có trên 4,1 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề.

Theo đó, bình quân mỗi năm có 680.000 lao động nông thôn học nghề, đạt 75,5% mục tiêu bình quân chung (mục tiêu mỗi năm có 900.000 lao động nông thôn được học nghề). Trong sáu năm (2010-2015), tổng kinh phí đã bố trí thực hiện đề án trên là trên 8.170 tỉ đồng.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn vừa qua không đồng đều giữa các vùng trong cả nước. Đáng chú ý, đối tượng lao động nông thôn học nghề và lao động nông thôn sau khi học nghề được vay vốn còn rất hạn chế nên việc phát huy hiệu quả học nghề chưa cao. Lao động học một số nghề phi nông nghiệp chưa tìm được việc làm, do thị trường tại chỗ không có nhu cầu hoặc do tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế… Vì vậy, trong thời gian tới cần rà soát lại danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng để phê duyệt lại cho phù hợp với nhu cầu sử dụng lao dộng của doanh nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động…

VIẾT LONG