Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa
(PLO)- Xem xong bộ ảnh, có thể bạn sẽ ước gì con mình cũng được vẽ lại một cách đáng yêu như thế. Thật đấy!

Maria Jose Da Luz là nghệ sĩ đồ họa người Costa Rica. Từ những bức ảnh thật những em bé đồ họa đã ra đời bằng trí tưởng tượng bay bổng và đặc biệt dễ thương của cô.

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 1
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 2
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 3
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 4
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 5
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 6
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 7
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 8
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 9
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 10
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 11
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 12
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 13
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 14
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 15
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 16
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 17
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Siêu đáng yêu em bé từ ảnh thật bước vào đồ họa - ảnh 18
Tác giả đồ họa: Maria Jose Da Luz

Bội Nhi (theo boredpanda.com)