(PL)- Đây là kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) được công bố ngày 16-1.

Cụ thể, sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học trung bình cần khoảng 7,3 tháng để tìm được công việc đầu tiên họ thấy hài lòng. Với lao động có trình độ THPT thì thời gian có việc làm phù hợp dài hơn, trung bình là 17,8 tháng.

Kết quả điều tra trong lứa tuổi thanh niên Việt Nam từ 15 đến 29 này còn cho thấy có tình trạng người lao động được bố trí không phù hợp với yêu cầu công việc, chưa tận dụng hết tiềm năng của người lao động. Cụ thể, có 26% lao động trẻ có trình độ học vấn cao hơn yêu cầu công việc mà họ đang làm. Đồng thời có 23,5% lao động có trình độ thấp hơn yêu cầu công việc.

Cũng theo kết quả điều tra, gần 2/3 sinh viên cho biết thích làm việc trong khu vực nhà nước do công việc ổn định.

PHONG ĐIỀN