Tám mẹo thoát nguy phải dạy trẻ thuộc lòng

Dạy con kĩ năng tự vệ là điều vô cùng cần thiết để phòng chống lại những nguy cơ như bị bắt cóc, bị đi lạc, gặp trộm cướp,... Những bài học lý thuyết khô khan về cách tự vệ có thể khiến trẻ hay quên hoặc khó tiếp thu,... nhưng với một số mẹo hữu ích dưới đây, trẻ sẽ dễ ghi nhớ hơn và dễ dàng áp dụng trong những tình huống gặp nguy hiểm:
1 / 8
 
2 / 8
 
3 / 8
 
4 / 8
 
5 / 8
 
6 / 8
 
7 / 8
 
8 / 8
 


Theo Khám Phá