(PL)- Đó là đề nghị của nhiều doanh nghiệp (DN) tại hội nghị đánh giá ba năm thực thi Bộ luật Lao động năm 2012 do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 8-9.

Một trong số đó là đại diện DN Nhật Bản tại Việt Nam. Vị này cho rằng người lao động ở Nhật Bản được phép làm thêm 720 giờ/năm, tại Trung Quốc là 600 giờ/năm trong khi Việt Nam là nước đang phát triển nhưng chỉ cho phép 200-300 giờ/năm là quá thấp.

Nhiều DN cũng đề nghị bỏ quy định khống chế giờ làm thêm trong tháng mà chỉ quy định giờ làm thêm trong năm để cho họ chủ động trong sản xuất, kinh doanh. Theo họ, những ngành nghề như da giày, dệt may, thủy sản… sử dụng nhiều lao động và có tính thời vụ, vì vậy khống chế làm thêm không quá 30 giờ/tháng như hiện hành gây khó khăn rất lớn cho DN…

Được biết dự án sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012 dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 3 (tháng 5-2017) và thông qua tại kỳ họp tiếp theo vào tháng 10 cùng năm. Dự luật sẽ sửa đổi, bổ sung những bất cập đã phát sinh hoặc dự kiến phát sinh trong bộ luật hiện nay nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa của quan hệ lao động…

VIẾT LONG