Theo đó, các đoàn tàu lập thêm chủ yếu chạy đoạn Hà Nội - Đà Nẵng, bao gồm đôi tàu SE17/SE18 giữa Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại, đôi tàu QB1/QB2 và đôi tàu QB3/QB4 giữa Hà Nội - Đồng Hới và ngược lại, đôi tàu NA3/NA4 giữa Hà Nội - Vinh và ngược lại.

Riêng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trên đoạn tuyến Hà Nội - Vinh, đường sắt lập thêm ba đoàn tàu. Cụ thể, tàu NA7 chạy Hà Nội ngày 28-4, lúc 23 giờ 20; tàu NA13 chạy Hà Nội ngày 30-4, vào lúc 1 giờ 10; tàu NA8 chạy Vinh ngày 3-5 lúc 22 giờ 20.

Khu đoạn phía Bắc, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội thực hiện chính sách khuyến mại giảm giá vé tàu khu đoạn tuyến thống nhất kể từ 0 giờ ngày 21-5 đến hết ngày 4-9. Cụ thể, giảm 5% giá vé đối với hành khách mua vé cá nhân đi các mác tàu SE17 (Hà Nội-Đà Nẵng), QB1, QB3 (Hà Nội-Quảng Bình)...

Tăng hàng loạt chuyến tàu và giảm vé trong dịp lễ  - ảnh 1
Đây là đợt điều chỉnh và giảm giá lớn của ngành đường sắt. Ảnh: VIẾT LONG

Tuy nhiên, chính sách khuyến mại không áp dụng với việc mua vé tập thể đối với đoàn khách mua vé các mác tàu: SE17, SE19, QB1, QB3, NA1, NA3, NA5, NA7, NA9, SE18, SE20, QB2, QB4, NA2, NA4, NA6, NA6, NA8, NA10.

Đối với hành khách mua vé các mác tàu SE19, NA1, NA3, NA5, NA7, NA9, SE18, NA2, NA4, NA6, NA8, NA10 sẽ được giảm giá vé tùy theo số lượng khách.

Theo đó, giảm 2% giá vé đối với hành khách mua vé số lượng từ 21 người đến 40 người; giảm 3% đối với hành khách mua vé số lượng từ 41 người đến 100 người; giảm 5% giá vé đối với hành khách mua vé số lượng từ 101 người trở lên.

Hành khách mua vé các mác tàu: SE17, QB1, QB3, SE20, QB2, QB4 cũng được giảm giá vé tùy theo lượng khách. Cụ thể, hành khách mua vé số lượng từ 21 người đến 40 người được giảm 7% giá vé; hành khách mua vé số lượng từ 41 người đến 100 người thì được giảm 8% giá vé; hành khách mua vé số lượng từ 101 người trở lên được giảm 10% giá vé.

Được biết trước đó Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 31 chuyến tàu trên các tuyến: Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Tuy Hòa và ngược lại, Hà Nội đi Thanh Hóa và ngược lại trong dịp 30-4 và 1-5.