Tăng lương 230.000 đồng tác động như thế nào đến DN?
(PLO)- Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng LĐ.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, vừa qua Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 từ 180.000 đến 230.000 đồng so với năm 2017 (mức bình quân tăng 6,5%) được tính toán dựa trên cơ sở bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2017 dự kiến khoảng 4%-4,5% để bảo đảm tiền lương thực tế cho NLĐ.

Tăng lương 230.000 đồng tác động như thế nào đến DN? - ảnh 1
Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 được Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ.

Bộ LĐ-TB&XH cũng khẳng định mức tăng nêu trên đáp ứng được khoảng 92%-96% nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ tùy theo từng vùng.

Phương án điều chỉnh nêu trên theo Bộ LĐ-TB&XH đã tính đến các tác động về việc làm, thất nghiệp, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) vẫn còn khó khăn, mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của DN, dự báo tăng bình quân khoảng 0,55%-0,6%. Trong đó ngành dệt may, da giày tăng khoảng 1,15%-1,2% chi phí. Mức tăng này nhằm từng bước bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và có cân đối với tương quan tiền lương của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, mức điều chỉnh nêu trên đã có tính toán đến quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội được mở rộng từ năm 2018 (NLĐ ký hợp đồng LĐ từ một tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) và tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội có sự thay đổi (tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đóng theo mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác). Trong đó, Chính phủ đã có giải pháp giảm 0,5% tỉ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp.

VIẾT LONG